Bartın Haberleri, Son Dakika Bartın Haberleri

Son dakika: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin teklif TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, ‘Günümüzde kitle imha silahlarının yayılması, terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması gibi konuların sadece bölgesel değil, küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit halini aldığını yaşayarak görüyoruz.’ dedi.Adalet Komisyonu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi’nin görüşmelerine geçildi.Teklifin ilk imzacısı AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, teklife ilişkin komisyona bilgi verdi.Güler, ‘Günümüzde kitle imha silahlarının yayılması, terörizmin finansmanı ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması gibi konuların sadece bölgesel değil, küresel barış ve güvenlik için ciddi bir tehdit halini aldığını yaşayarak görüyoruz.’ ifadesini kullandı.Bugüne kadar Türkiye’nin uluslararası toplumla iş birliği içerisinde silahsızlanma ve silahların yayılmasının önlenmesi, terörizmin finansmanının engellenmesi gibi hedefler doğrultusunda daha güvenli ve istikrarlı bir dünya için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu vurgulayan Güler, ‘Bu konudaki tarihsel tecrübemiz söz konusu hususların ulusal ve uluslararası seviyede topyekun bir mücadele ile mümkün olduğunu göstermektedir.’ diye konuştu.Türkiye’nin farklı terör örgütleri ve terörizmin farklı biçimleriyle yıllardır mücadele ettiğine dikkati çeken Güler, şöyle devam etti: ‘Bu mücadeleden çıkardığımız en temel derslerden birisi de uluslararası düzeyde somut iş birliği tesis edilmeden terörle mücadelede başarılı olunamayacağıdır. Bilindiği üzere bütün terör örgütlerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ve eylemlerini gerçekleştirebilmeleri için gerekli en önemli iki unsur; finansman temini ve insan kaynağıdır.’Terör örgütlerinin pek çok yasa dışı faaliyetlerle kaynak elde etmeye çalıştığı gibi yasal görünümlü faaliyetler aracılığıyla da önemli miktarlarda kaynak sağlayabildiğine işaret eden Güler, ‘Özellikle kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütleri vasıtasıyla uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama gibi gayrimeşru faaliyetler ile gelir elde edilmeye çalışıldığı bilinmektedir.’ dedi.Güler, uluslararası ölçekte suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçları ile kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına karşı uluslararası düzeyde mücadele standartlarının belirlenmesi ve bunların ülkelerce etkin bir şeklide uygulanmasını temin etmek için oluşturulan en önemli uluslararası organlardan birisinin de Türkiye’nin 1991 yılında üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü (FATF) olduğunu söyledi.FATF’ın bazı tavsiye kararlarını anımsatan Güler, Türkiye’nin de bu tavsiyeler doğrultusunda kanuni düzenlemeler yaparak gerekli önlemleri hayata geçirdiğini belirtti.Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘1989 yılında G7 ülkeleri olan ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada tarafından kurulan FATF, kuruluş amacı doğrultusunda ülkeleri karşılıklı izleme, değerlendirme yoluyla incelemekte ve takip etmektedir. Ülkemizin FATF tarafından 4. tur karşılıklı değerlendirme süreci, 2019 yılı ekim ayında gerçekleşen Genel Kurulda kabul edilen rapor ile tamamlanmıştır. Anılan bu rapor kapsamında diğer hususlar ile birlikte, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele konusunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarıyla ilgili FATF tavsiyeleri ile tam uyumun sağlanması, terörizmin finansmanı ve aklama suçları ile mücadelede yasal ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesinin önemi vurgulanmıştır ve gerekli düzenlemelerin de yapılması önerilmiştir.’Bu çerçevede hazırlanan kanun teklifinin ilk altı maddesiyle kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanın önlenmesi kapsamında düzenleme yapılmasını öngördüklerini dile getiren Güler, bugüne kadar Türkiye’de kitli imha silahlarıyla mücadele kapsamında BMGK kararlarına dayanılarak çeşitli başbakanlık genelgeleri ile Bakanlar Kurulu kararlarının çıkartıldığını anlattı.Güler, ‘Anılan genelge ve kararlar kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadelede etkin bir uygulama geliştirmekle birlikte günümüzde bu silahlarla ilgili uluslararası tehdit ve risklerin artmasına bağlı olarak uygulamada etkinliği, koordinasyonu, uluslararası iş birliğini ve cezai yaptırımları da içerecek şekilde yeni bir mevzuat düzenlemesini zorunlu hale getirmiştir. Bu çerçevede teklif ettiğimiz düzenlemeyle, kitle imha silahlarının yayılmasının engellenmesini ve finansmanının önlenmesini temin etmek amacıyla etkili, caydırıcı ve orantılı adli ve idari yaptırımlar içeren gerekli düzenlemeler yapılmasının BMGK kararlarıyla uyumlu olduğunu düşünüyoruz.’ değerlendirmesini yaptı.Yardım Toplama Kanunu ve Dernekler Kanunu’nda değişiklik yaparak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele kapsamında bu alandaki denetimlerin arttırılmasını ve idari yaptırımların daha da etkili hale getirilmesini amaçladıklarını ifade eden Güler, ‘Bu çerçevede, internet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ve toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla hakim kararıyla ilgili içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir. Dernekler tarafından yurt dışına yapılacak yardımların daha şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır. Dernek denetimlerinin periyodik olarak üç yılı geçmeyecek şekilde her yıl yapılması sağlanacaktır.’ diye konuştu.Güler, teklifle, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’da düzenleme yaparak, BMGK’nin 1373 sayılı kararı ve FATF’ın altı numaralı tavsiyesiyle uyum için terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla mal varlığının dondurulması mekanizmasını oluşturduklarını söyledi. Güler, ‘Teklifle getirilen düzenleme, mevcut kanunla olan bu dondurma mekanizmalarına ilave olarak BMGK’nin 1373 sayılı kararında öngörülen şekilde terör ve terörizmin finansmanıyla bağlantılı kişi, kuruluş veya organizasyonların mal varlıklarını resen dondurulabilmesini içermektedir.’ dedi.Abdullah Güler, konuya ilişkin bazı uluslararası uygulamaları da anlattı.Komisyonda, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Bir önceki yazımız olan Bartın Üniversitesi öğrencisi milli güreşçi Haydar Yavuz, dünya ikincisi oldu başlıklı makalemizde Bartın Üniversitesi, Haydar Yavuz ve Milli Güreşçi hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir