Bartın Haberleri, Son Dakika Bartın Haberleri

Son dakika haberi: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Yardım Toplama Kanunu’na göre izin alma zorunluluğunun bulunduğunu anımsatarak, ‘İzinsiz yardım toplama faaliyetinin eğer internet ortamında yapıldığı tespit edilmiş ise izinsiz yardım toplama faaliyetiyle ilgili o yayının kaldırılabilmesiyle ilgili bir usul düzenlemesi gerçekleştiriliyor’ dedi.Tunç, TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde milletvekillerinin sorularını cevapladı.Dernekler Kanunu’ndaki değişikliklikle terörün finansmanı suçu, uyuşturucu ticareti, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mahkum olanların dernek yönetim kurulu üyeliklerinde görev alamayacaklarını dile getiren Tunç, söz konusu kişilerden dernek yönetim organlarında görev yapanlarla alakalı geçici tedbir noktasında İçişleri Bakanına yetki verilebildiğini ve acele hallerde de bu tedbir yeterli değilse İçişleri Bakanının, dernek faaliyetini geçici olarak durdurabileceğini ancak derhal mahkemeye başvurarak, hakim kararı alınacağını anlattı.Dernekler Kanunu’nda cezai hükümlerin, FATF tavsiyeleri doğrultusunda güncellendiğini aktaran Tunç, dernek kurma özgürlüğüyle ilgili hakkı kısıtlayan bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.BMGK’nin kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine yönelik kararlarının uygulanması amacıyla mevzuat düzenlemesi yapıldığını da anımsatan Tunç, ‘Bu şekilde kitle imha silahlarının yayılmasının önlemesine ve uluslararası güvenliğe katkı sağlanıyor. Kanunla, bir denetim ve iş birliği komisyonu kuruluyor, kurulan denetim ve iş birliği komisyonu, kararların uygulanmasında etkin bir eş güdüm sağlamaya yönelik. Bu çerçevede, yaptırıma konu kişi ve kuruluşlara fon sağlanması, malzeme ve ekipman ticareti, teknoloji transferi yasaklanmakta ve mal varlığının dondurulmasıyla ilgili usuller belirlenmektedir.’ diye konuştu.Teklifte, Yardım Toplama Kanunu’yla ilgili düzenlemeleri dile getiren Tunç, şöyle devam etti: ‘Yardım Toplama Kanunu’na göre izin alma zorunluluğu zaten var. Kamu yararına çalışan dernekler zaten istisna kapsamında, 28 civarında dernek ve vakıf bu izinden istisna. Getirilen düzenleme nedir bu konuda? İzinsiz yardım toplama faaliyetinin eğer internet ortamında yapıldığı tespit edilmiş ise izinsiz yardım toplama faaliyetiyle ilgili o yayının kaldırılabilmesiyle ilgili bir usul düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Yardım Toplama Kanunu’nda başvurunun incelenmesiyle ilgili bir düzenleme var. Yurt içine ve yurt dışına yapılacak yardımlara ilişkin şu andaki mevzuatımızda bir açıklık söz konusu değildi. Buna ilişkin yönetmeliğin çıkarılacağına yönelik bir düzenleme söz konusu. Yardım toplama faaliyetinin denetimiyle alakalı, görevlendirilenlerle ilgili, bu makamların yetkileriyle alakalı ilgili makamlardan bu denetimle alakalı bilgi ve belgenin toplanabilmesini daha etkin hale getiren bir düzenleme söz konusu. Yine Yardım Toplama Kanunu’ndaki cezalarla ilgili bir güncelleme var. Mali Eylem Görev Gücünün tavsiyeleriyle uyumlu bir yaptırım getiriliyor. Bu konuda bir tereddüt söz konusu değil.’Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da yükümlü tanımında bir değişiklik yapılarak buraya avukatların da eklendiğini belirten Tunç, şimdi şüpheli işlem bildirimine avukatların da dahil edildiğini ancak bunun sınırları olduğunu vurguladı.Tunç, ‘Şüpheli işlem bildirimi sadece taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması, kaldırılması, şirket veya vakıf kurulması, birleştirilmesi ve bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul kıymetler ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresiyle sınırlı bir düzenleme getiriliyor. Dolayısıyla, Avukatlık Kanunu’nda ve diğer kanunlarda belirtilen savunma hakkını zedeleyecek herhangi bir düzenleme söz konusu değildir. Buradaki ‘yükümlü’ kapsamına avukatların alınması hususu yine FATF’ın tavsiyeleri arasındadır ve üye ülkelerin birçoğu da bu yönde düzenleme gerçekleştirmiştir.’

Bir önceki yazımız olan YÖKAK tarafından 'Dönüşen Dünyada Liderler Çalıştayı' gerçekleştirildi başlıklı makalemizde Bartın Üniversitesi, Güncel ve Muzaffer Elmas hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir