Bartın Haberleri, Son Dakika Bartın Haberleri

Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Duyuru

Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100. 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın Plan Hükümlerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak 'Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100. 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği' 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 102. maddesi uyarınca 07. 05. 2021 tarihinde onaylandığı belirtilmektedir.Bu çerçevede; Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100. 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğinin (Plan Hükümleri, Gerekçe Raporu) 14. 06. 2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereğince Valiliğimizde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) askıya çıkarılarak, askıya çıktığına ve askıdan indirildiğine dair tutanakların asıllarının varsa tüm itirazların asılları ile birlikte Bakanlığımıza gönderilmesi ve söz konusu planın ilgili kurum/kuruluşlara duyurulması istenilmektedir.Bakanlığımızın 07. 05. 2021 onay tarihli 1/100. 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği Mekansal Yapım Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereğince 31. 05. 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 30 (Otuz) gün süre ile Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre ve Şehirclik İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak. csb. gov. tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plan değişikliği için yapılacak itirazlar 30(Otuz) günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) yapılabilir.

Bir önceki yazımız olan Kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar boşaldı başlıklı makalemizde Batı Karadeniz, Güncel ve Haziran hakkında bilgiler verilmektedir.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir